Het privacybeleid van de

Dutch Wavemakers

Dutch Wavemakers is een programma van ECHT regie in transitie. ECHT is een transitiebureau dat kennis, ervaring, vaardigheden en netwerk inzet voor bedrijven, onderwijs en overheid om de energietransitie te versnellen. De expertise van ECHT ligt binnen de thema’s Duurzame Energie, Circulariteit, Human Capital en Transitiemanagement.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ECHT kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je deelneemt aan één van onze evenementen, je aansluit als Wavemaker of partner, je een bestelling plaatst in onze webshop en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier op de website aan ECHT verstrekt.

​ ECHT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Bedrijfsnaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- KVK nummer;
- Bankrekeningnummer;
- E-mailadres.

WAAROM ECHT UW GEGEVENS NODIG HEEFT

ECHT verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast heeft ECHT jouw gegevens nodig wanneer je je aansluit als Wavemaker of partner, je deelneemt aan één van onze evenementen of een bestelling plaatst in onze webshop.

Wanneer het een inschrijving voor een evenement betreft, hebben wij altijd jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij contact met je opnemen wanneer er veranderingen plaatsvinden in het programma van het evenement of wanneer deze in het uiterste geval afgelast of verplaatst wordt.

Als je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Om deze naar jou te kunnen versturen, hebben wij jouw naam en e-mailadres nodig.


HOE LANG ECHT JOUW GEGEVENS BEWAART

ECHT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. In geval van een overeenkomst of ambassadeurschap worden jouw gegevens bewaard tot het einde van het jaar waarin de overeenkomst beëindigd wordt.

​Zo lang je onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, bewaren wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier. Als je je uitschrijft, worden jouw naam en e-mailadres direct gewist uit ons systeem. Wel krijgen wij een melding dat je je hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief. Met deze gegevens doen wij niets meer. Onderaan iedere nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je af te melden van de nieuwsbrief.


DELEN MET ANDEREN

Wanneer je je als Wavemaker aansluit bij de Dutch Wavemakers, kan ECHT over jou communiceren middels de website en social media kanalen van de Dutch Wavemakers. Er wordt een profiel van jou gemaakt op de website en er kunnen ook foto's van jou geplaatst worden. Wanneer je Wavemaker wordt, ga je hier tevens mee akkoord in jouw contract.

ECHT verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ECHT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ECHT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dutchwavemakers.nl.

​ECHT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

ECHT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Dutch Wavemakers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ECHT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ECHT op via info@dutchwavemakers.nl.


SLOTOPMERKINGEN

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kan deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@dutchwavemakers.nl.

Translate »