parallax background
 

 

SCHOLENPROGRAMMA TALENT FOR WATER


Wil jij met jouw leerlingen op een nieuwe en spannende manier aan de slag met het thema water? Doe dan mee aan het scholenprogramma Talent for Water voor vmbo TL klas 3 en havo/vwo klas 2 en 3.

Talent for Water is een lesprogramma over waterbewustzijn, gekoppeld aan de serie Waterlanders, gemaakt door Stefan Coppers en Jeannette den Boer. Speciaal voor Talent for Water maakten Stefan en Jeannette filmpjes die leerlingen in aanraking brengen met regionale, nationale en mondiale vraagstukken rondom water. Via de filmpjes en het scholenprogramma worden leerlingen geconfronteerd met de wereldwijde wateruitdaging. Ze worden verrast door een rijkdom aan cultuur en natuur. Geroerd door persoonlijke verhalen. En aangespoord om zoetwater op juiste waarde te schatten, namelijk: ‘een kostbaar goedje’.

Ga nu aan de slag!
Het scholenprogramma staat online en is het hele jaar door te gebruiken. Klik op de docentenknop voor het lesmateriaal. Leerlingen vinden de opdrachten in de omgeving voor leerlingen.

DOCENTEN        LEERLINGEN

thumbnail_video_tfw1thumbnail_video_tfw2
thumbnail_video_tfw1thumbnail_video_tfw2

OPBOUW PROGRAMMA
Het scholenprogramma Talent for Water bestaat uit:

1 klassikale digibordles van 50 minuten met daarin opgenomen een opdracht die leerlingen zelfstandig in groepjes maken, waarna ze de resultaten aan elkaar presenteren. De digibordles is voor alle niveau’s gelijk. De groepsopdrachten zijn uitgewerkt in twee niveau’s: vmbo en havo-vwo. In deze les zoomen de leerlingen in op wateruitdagingen op verschillende plekken in de wereld.

4 challenges waar leerlingen in groepjes zelfstandig aan kunnen werken. Iedere challenge bestaat uit een stappenplan met opdrachtomschrijving, werkbladen en antwoordbladen. De challenges worden aangeboden als webquests waarbij leerlingen de vragen en de bronnen digitaal kunnen bekijken. Iedere challenge behandelt een ander onderwerp:

  • Challenge 1 Bananen langs de Noordzee gaat over klimaatverandering. De leerlingen maken een website over klimaatverandering en klimaatadaptatie;
  • Challenge 2 Water footprint gaat over het dagelijks waterverbruik. De leerlingen maken een digitale poster met informatie over dagelijks watergebruik en tips om water te besparen;
  • Challenge 3 Fast Fashion/Fast food gaat over verborgen waterverbruik. De leerlingen maken een vlog waarin ze het verborgen waterverbruik van een Big Mac in beeld brengen;
  • Challenge 4 Het beste medicijn ter wereld gaat over schoon water en sanitatie. De leerlingen maken een animatie met informatie over het belang van een goedwerkend riool en het naleven van de rioolregels.

Iedere challenge start met een kort filmpje van documentairemakers Stefan en Jeannette die ergens op de wereld een waterprobleem in kaart brengen. Vervolgens wordt dit onderwerp gekoppeld aan de Nederlandse situatie en de eigen ervaringen van de leerlingen.

De verschillende challenges kunnen verdeeld worden over de groepjes, maar het is ook mogelijk om alle groepjes dezelfde challenge te laten uitwerken.

Vmbo-leerlingen zullen tijdens het uitwerken van een challenge meer hulp en ondersteuning nodig hebben van de docent dan leerlingen van havo-vwo.

Een docent kan er ook voor kiezen om alleen de basisles te doen. Meedoen aan de prijsvraag kan dan niet omdat het eindresultaat van de challenge de inzending voor de prijsvraag is.

Voorbereiding voor docent
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden. De voorbereiding bestaat uit het doorlezen van het lesmateriaal en het printen van het leerlingmateriaal (stappenplannen, werkbladen en antwoordbladen).

Tijdsinvestering
Klassikale digibordles: 1 uur
Challenge: 3 lesuren waarin de leerlingen met de opdrachten aan de slag kunnen. Dat kunnen 4 uren aardrijkskunde zijn, maar de uren kunnen ook verdeeld worden over verschillende vakken.
Om de opdracht helemaal af te maken en de informatie te verwerken in een presentatie, hebben de leerlingen minimaal 4 uren zelfstandig werken per leerling nodig.

Aansluiting bij andere vakken
Het schoolprogramma Talent for Water is vakoverstijgend. Er zijn raakvlakken met Aardrijkskunde, Nederlands, biologie en maatschappijleer. Omdat iedere challenge eindigt met een verwerkingsopdracht die leidt tot een digitale presentatie (website, vlog, infographic, animatie) zouden ook de kunstvakken erbij betrokken kunnen worden.

PARTNERS

PARTNERS